รางวัลรถยนต์

ประจำ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563

ผู้ที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 135 คุณมณีรัตน์ พรหมบุตร 09900480XX

รหัสสินค้า36445852226

รหัสตัวแทน9999

รางวัล iPhone 11

ประจำ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ผู้ที่ได้รับรางวัล ครั้งที่140 คุณเขมิกา ลำภา 065-84918XX

รหัสสินค้า62939335786

รหัสตัวแทน9999